NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Redovisningar (ärenden 11-13)

Kommunfullmäktige 29 april 2021

11. Redovisning av ej avgjorda motioner

12. Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag

13. Redovisning av ej verkställda motioner och ej verkställda kommunfullmäktigebeslut

https://www.habokommun.se/contentassets/9bcd19cbcd864d29924f0515bc4f82e5/kallelser-2021/kallelse-och-handlingar-kf-210429.pdf

Ej avgjorda

Program
11 av 12
Publicerad
onsdag 28 april 2021