NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Information

Kommunfullmäktige 29 april 2021

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Utökad borgensförbindelse

4. VA-plan – vision och strategi 2030

5. Slutredovisning av investeringsprojekt

6. Revidering av kommunstyrelsens reglemente med anledning av förordning om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

7. Svar på motion om att stoppa besparingarna inom kostenheten

8. Svar på motion om förändrat och anpassat arbetssätt under och efter coronapandemin

9. Svar på motion om att ställa hårdare krav på regionen angående kollektivtrafik för alla

10. Svar på motion om nytt golv till Habo sporthall samt en rejäl läktare till den nya planerade sporthallen på Kärnekulla

11. Redovisning av ej avgjorda motioner

12. Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag

13. Redovisning av ej verkställda motioner och ej verkställda kommunfullmäktigebeslut

14. Avsägelser och fyllnadsval

15. Medborgarförslag om vandringsstig/cykelstig mellan Sjogarp och Domsand

Ragnwald Ahlnér

Program
1 av 12
Publicerad
torsdag 29 april 2021