NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion om kollektivtrafik för alla

Kommunfullmäktige 29 april 2021

9. Svar på motion om att ställa hårdare krav på regionen angående kollektivtrafik för alla

Ärendebeskrivning

Morgan Malmborg (HD) och Lennart Karlsson (HD) har lämnat in en motion om hårdare krav på regionen rörande kollektivtrafik för alla.

Habodemokraterna Morgan Malmborg Motionssvar Kollektivtrafik

Program
9 av 12
Publicerad
onsdag 28 april 2021