NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

VA-plan – vision och strategi 2030

Kommunfullmäktige 29 april 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till VA-plan – vision och strategi 2030.

Planen föredras av Svante Modén - Teknisk chef.

https://www.habokommun.se/contentassets/9bcd19cbcd864d29924f0515bc4f82e5/kallelser-2021/kallelse-och-handlingar-kf-210429.pdf

Vatten, Avlopp

Program
4 av 12
Publicerad
onsdag 28 april 2021