NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion: Anpassat arbetssätt under och efter coronapandemin

Kommunfullmäktige 29 april 2021

8. Svar på motion om förändrat och anpassat arbetssätt under och efter coronapandemin

Ärendebeskrivning

Olle Moln Teike (SD) har lämnat in en motion i vilken han skriver att coronapandemin har påverkat hela Habo kommuns och kommunens sätt att arbeta. För att kunna bedriva arbetet så har alternativa arbetssätt vuxit fram och det digitala arbetssättet vuxit sig starkare. Olle Moln Teike föreslår att samtliga förvaltningar utreder vilka digitala arbetssätt som kan permanentas framöver med lärdom av pandemin.

Motionssvar Sverigedemokraterna Olle Moln Teike Coronaviruset

Program
8 av 12
Publicerad
onsdag 28 april 2021