NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Utökad borgensförbindelse

Kommunfullmäktige 29 april 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja utökning av de helägda bolagens borgensram med 70 710 000 kronor till 601 000 000 kronor för år 2021. Borgensåtagandet per bolag föreslås bli 138 000 000 kronor för Habo Energi AB, 103 000 000 kronor för Habo Kraft AB och 360 000 000 kronor för Habo Bostäder AB.

https://www.habokommun.se/contentassets/9bcd19cbcd864d29924f0515bc4f82e5/kallelser-2021/kallelse-och-handlingar-kf-210429.pdf

Borgensförbindelse Habo Energi Habo Kraft Habo Bostäder

Program
3 av 12
Publicerad
onsdag 28 april 2021