NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Svar på interpellation om en aktiv bostadspolitik

Kommunfullmäktige 28 januari 2021

Vänsterpartiet i Habo:s motto är ”Ett Habo för alla, inte bara för dom rika”. Det mottot önskar vi skulle genomsyra inte minst bostadspolitiken i vår kommun.

Mörka moln hotar i horisonten. Några vill ta bort det så kallade investeringsstödet som hittills möjliggjort att 36 000 billiga bostäder har byggts i hela landet. Vidare kommer det förslag om sociala bostäder för dom som inte har råd med annat boende vilket skulle öka segregationen. Som om inte det var nog önskar man införa marknadshyror med kraftiga hyreshöjningar som följd.

Bostadssegregation och utanförskap bryts inte genom marknadshyror och sociala bostäder. Vi vill värna om en bostadspolitik med socialt ansvar i vår kommun.

Hur ser det då ut här? I kommunens dokument ”Bostadsförsörjningsprogrammet 2021-2014 finns följande att hämta:

1) ”Behovet av bostäder för ungdomar och unga vuxna bedöms inte vara tillgodosett. Det saknas tillräckligt med bostäder som varierar i standard, storlek och upplåtelseform i kommunen”.

2) ”Nyanländas behov av bostäder bedöms inte tillgodosett. Det saknas tillräckligt med variation i bostadsbeståndet”.

3) ”Bostäder för kvinnor i behov av skyddat boende bedöms inte tillgodosett.” Tilläggas kan att var tredje kvinna som vill lämna en relation tvingas stanna kvar på grund av svårigheter att hitta en bostad.

4) ”Bostadsbehovet för personer med låg betalningsförmåga bedöms inte vara tillgodosett då det råder brist på den typen av bostäder i kommunen.” I denna grupp hamnar även fattigpensionärerna där kvinnorna utgör en majoritet. För att personer med låg betalningsförmåga skall bli självständiga behöver dom tillgång till boende med enklare standard och lägre boendekostnad. ”Länstyrelsen gör bedömningen att ett marknadsorienterat byggande inte klarar av att lösa bostadsförsörjningsfrågan för hushåll med lägre inkomst”.

Så ser det ut i nuläget. Vi har ett Habo för dom rika och inte för dom fattiga. Det finns förslag om att ta fram nya ägardirektiv med riktlinjer för bostadsförsörjningen under 2021.

Kommer kommunens styrande se till att det byggs hyreslägenheter med enklare standard och billigare hyror dom närmaste åren så att fattigpensionärer, ungdomar, nyanlända och kommuninvånare med låg betalningsförmåga gynnas? Hur kommer ni i så fall gå till väga när ”marknaden” inte längre löser problemen?

Vi vill att alla skall kunna hitta en bostad i livets alla skeden. Det kräver en aktiv bostadspolitik.

Habo 13 /1 2021 - Anders Thelin - Vänsterpartiet

Program
9 av 13
Publicerad
torsdag 28 januari 2021