NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Svar på interpellation om mottagandet av nyanlända

Kommunfullmäktige 28 januari 2021

Interpellation till kommunstyrelsen ordförande om Mottagande av nyanlända 2021.

I protokollet från kommunstyrelsen arbetsutskott den 27 oktober kan man utläsa att ni beslutat om att Habo kommun endast kan ta emot maximalt 10 personer. I samma protokoll kan man även utläsa att Habo bostäder har hela 1864 personer i bostadskö. Trots att det råder en världsomfattande pandemi och kraftiga reserestriktioner så väljer ni att prioritera utländska medborgare framför Habos invånare. Pandemin slår hårt mot ekonomin, vilket kommer resultera i att folk kommer att få gå ifrån sina jobb. Hur detta kommer att drabba Habo vet vi ej ännu. Nyanlända är en grupp som har det svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Så mina frågor till kommunstyrelsens ordförande:

Hur har ni tänkt att lösa bostad och arbete till dessa individer? Anser du att det är rätt att prioritera dessa framför Habos egna invånare? Anser att du att det ger rätt signaler att ta hit individer från andra delar av världen när det råder en världsomfattande pandemi?

Olle Moln Teike Ledamot KF för Sverigedemokraterna den 11 november 2020

Program
8 av 13
Publicerad
torsdag 28 januari 2021