Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om ärendelistan

Kommunfullmäktige 28 januari 2021

3. Revidering av finanspolicy

4. Förändring av nivå på borgensavgift

5. Deltagande på distans vid kommunfullmäktiges sammanträden

6. Tillsättande av parlamentarisk grupp

7. Svar på medborgarförslag om fler lekplatser

8. Svar på interpellation om mottagandet av nyanlända

9. Svar på interpellation om en aktiv bostadspolitik

10. Avsägelser och fyllnadsval

11. Medborgarförslag om att märka upp stenen vid vårdcentrum

12. Motion om trygghetsboende nära centrum

13. Rapportering av ej verkställda beslut

Program
1 av 13
Publicerad
torsdag 28 januari 2021