NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Tillsättande av parlamentarisk grupp

Kommunfullmäktige 28 januari 2021

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp. Gruppen ska inför nästa mandatperiod framlägga förslag inom följande områden:

• politisk organisation

• översyn av arvodesfrågor

• övriga frågor som har med det politiska arbetet att göra.

Gruppens arbete ska vara klart för beslut i fullmäktige senast den 30 september 2021.

Program
6 av 13
Publicerad
torsdag 28 januari 2021