NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Deltagande på distans vid kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige 28 januari 2021

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Ledamot som önskar delta på distans ska senast 3 dagar före sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.Beslutet innebär att bestämmelsen förs in i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Program
5 av 13
Publicerad
torsdag 28 januari 2021