NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Valärenden

Kommunfullmäktige 24 november 2022

10. Val av revisorer i Habo kommun

11. Val av ordförande och vice ordförande för Habo kommuns revisorer

12. Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

13. Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i kommunstyrelsen

14. Val av insynsplatser i kommunstyrelsen

15. Val av ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden

16. Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden

17. Val av insynsplatser i barn- och utbildningsnämnden

18. Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden

19. Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i socialnämnden

20. Val av insynsplatser i socialnämnden

21. Val av ledamöter och ersättare i fritids- och kulturnämnden

22. Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i fritids- och kulturnämnden

23. Val av ledamöter och ersättare i byggnadsnämnden

24. Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i byggnadsnämnden

25. Val av ledamöter och ersättare i Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner

26. Val av förste vice ordförande i miljönämnden

27. Val av ledamöter och ersättare i valnämnden

28. Val av ordförande och vice ordförande i valnämnden

29. Val av överförmyndare och ersättare för överförmyndaren

30. Val av beredning av kommunrevisionens budgetförslag

31. Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

32. Val av ledamot och ersättare i förbundsdirektionen för kommunalförbundet Mediacenter

33. Val av huvudman i Tidaholms sparbank

34. Regler för ersättares inkallande till tjänstgöring

Val

Program
9 av 9
Publicerad
fredag 25 november 2022