Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 6-9

Kommunfullmäktige 24 november 2022

6. Renhållningsordning med avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter, antagande

7. Avfallstaxa 2023

8. Överenskommelse mellan patientnämnden i Region Jönköpings län och länets kommuner avseende patientnämndsverksamhet

9. Avsägelse och fyllnadsval

Program
7 av 9
Publicerad
fredag 25 november 2022