NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

4. Svar på motion om att sänka skatten

Kommunfullmäktige 24 november 2022

Habodemokraterna Morgan Malmborg Motionssvar

Program
5 av 9
Publicerad
fredag 25 november 2022