Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Mötets öppnande (Ärenden 1-2)

Kommunfullmäktige 24 november 2022

1. Upprop och godkännande av dagordningen

2. Val av justerare

Program
2 av 9
Publicerad
fredag 25 november 2022