NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

3. Information från Anna Lundberg om taxa och ändrad timavgift

Kommunfullmäktige 24 november 2022

3. Taxa för miljönämndens offentliga kontroll samt ändrad timavgift för livsmedelskontroller

Besök av miljöchef Anna Lundberg

Miljönämnden

Program
4 av 9
Publicerad
fredag 25 november 2022