NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om mottagandet av flyktingar, Ukraina

Kommunfullmäktige 28 april 2022

10. Interpellation till socialnämndens ordförande om mottagandet av flyktingar från Ukraina

Interpellation Olle Moln Teike

Program
5 av 7
Publicerad
torsdag 28 april 2022