NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Granskningsrapport

Kommunfullmäktige 28 april 2022

3. Redovisning av granskningsrapporten Långsiktig ekonomisk och finansiell planering

Besök av kommunrevisionen.

Granskningsrapport

Program
3 av 7
Publicerad
torsdag 28 april 2022