NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Godkännande om fjärrvärmeleverans och utökad borgensförbindelse

Kommunfullmäktige 27 januari 2022

Godkännande att ingå avtal om fjärrvärmeleverans - Besök av Habo Energi AB:s vd Bengt Fransson

Utökad borgensförbindelse

Borgensförbindelse Habo Energi

Program
3 av 9
Publicerad
torsdag 27 januari 2022