NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 8-9

Kommunfullmäktige 27 januari 2022

8. Val av ombud till bolagsstämma för June Avfall & Miljö AB

9. Rapportering av ej verkställda beslut

June Avfall och Miljö AB

Program
7 av 9
Publicerad
torsdag 27 januari 2022