NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Sponsring av sporthallen på Kärnekulla

Kommunfullmäktige 27 januari 2022

7. Svar på motion om sponsring av sporthallen på Kärnekulla

Motionssvar Sport och Idrott Kärnekulla

Program
6 av 9
Publicerad
torsdag 27 januari 2022