NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande

Kommunfullmäktige 27 januari 2022

10. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om boende till nyanlända

Interpellation Bostäder Nyanlända

Program
8 av 9
Publicerad
torsdag 27 januari 2022