NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

7-8 Val till kommunalförbundet Mediacenter

Kommunfullmäktige 15 december 2022

7. Val av ledamot och ersättare i förbundsdirektionen för kommunalförbundet Mediacenter

8. Val av gode män till lantmäteriförrättningar

Mediacenter Val

Program
6 av 8
Publicerad
torsdag 15 december 2022