NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

5. Svar på motion om lokal busslinje - "mjuka linjen"

Kommunfullmäktige 15 december 2022

5. Svar på motion om lokal busslinje - "mjuka linjen"

Motionssvar Kollektivtrafik Mjuka linjen

Program
4 av 8
Publicerad
torsdag 15 december 2022