Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information

Kommunfullmäktige 15 december 2022

1. Upprop och godkännande av dagordningen

2. Val av justerare

3. VA-verksamhetsområden 2022

4. Politisk organisation mandatperioden 2023-2026

5. Svar på motion om lokal busslinje - "mjuka linjen"'

6. Svar på motion om införande av 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön inom socialförvaltningen

7. Val av ledamot och ersättare i förbundsdirektionen för kommunalförbundet Mediacenter

Ragnwald Ahlnér

Program
1 av 8
Publicerad
torsdag 15 december 2022