Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

1-2 Mötets öppnande

Kommunfullmäktige 15 december 2022

1. Upprop och godkännande av dagordningen

2. Val av justerare

Program
2 av 8
Publicerad
torsdag 15 december 2022