NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Redovisning och rapportering (Ärenden 7-9)

Kommunfullmäktige 27 oktober 2022

7. Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag

8. Redovisning av ej avgjorda motioner

9. Rapportering av ej verkställda beslut

Program
7 av 10
Publicerad
torsdag 27 oktober 2022