NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Mötets öppnande

Kommunfullmäktige 27 oktober 2022

1. Upprop och godkännande av dagordningen

2. Val av justerare

Program
2 av 10
Publicerad
torsdag 27 oktober 2022