Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

4. Ekonomisk uppföljning

Kommunfullmäktige 27 oktober 2022

4. Ekonomisk uppföljning för tertial 2 2022 – delårsrapport

Besök av ekonomichef Johan Bokinge och av revisionen

Program
4 av 10
Publicerad
torsdag 27 oktober 2022