Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information

Kommunfullmäktige 27 oktober 2022

* Val av ordföranden samt 1:e och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige

* Ekonomisk uppföljning för tertial 2 2022 – delårsrapport - Besök av ekonomichef Johan Bokinge och av revisionen

* Avgift för tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter

* Svar på motion om fri tid i hemtjänsten

* Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag

* Redovisning av ej avgjorda motioner

* Rapportering av ej verkställda beslut

Ragnwald Ahlnér

Program
1 av 10
Publicerad
torsdag 27 oktober 2022