NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om PFAS-förorenat vatten i Vättern

Kommunfullmäktige 31 mars 2022

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående remissvar på försvarets önskan att släppa ut PFAS-förorenat vatten i Vättern

Program
8 av 9
Publicerad
torsdag 31 mars 2022