NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 7-12

Kommunfullmäktige 31 mars 2022

7. Utdelning från Habo Energi AB

8. Särskilt ägardirektiv för Habo Bostäder AB

9. Antagande av dokumentet ”Tillsammans möter vi framtidens behov inom området främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård 2021-2030”

10. Val av ordförande, vice ordförande och två ledamöter i styrelserna för Habo Energi AB, Habo Kraft AB och Habo Bostäder AB

11. Val av ombud vid bolagsstämma 2022 för Habo Energi AB, Habo Kraft AB och Habo Bostäder AB

12. Avsägelser och fyllnadsval

Habo Energi Habo Bostäder Val Habo Centrum

Program
7 av 9
Publicerad
torsdag 31 mars 2022