NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Svar på motion om motprestation för försörjningsstöd, upplaga 2

Kommunfullmäktige 25 mars 2021

Besök av IFO-chef

Motionssvar Försörjningsstöd Birgitta Berglund Ågren Individ- och familjeomsorg

Program
6 av 14
Publicerad
fredag 26 mars 2021