NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Anställningsstopp

Kommunfullmäktige 25 oktober 2012

7. Anställningsstopp - Eventuellt upphörande.

Program
13 av 16
Publicerad
fredag 26 oktober 2012