NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Delårsrapport

Kommunfullmäktige 25 oktober 2012

4. Delårsrapport - tertial 2 med prognos för helåret 2012.

Claes-Arne Wahlin - Ekonomichef

Program
4 av 16
Publicerad
torsdag 25 oktober 2012