NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Information

Kommunfullmäktige 25 oktober 2012

Habo kommunfullmäktige sammanträder i Kammarsalen, kommunhuset, torsdagen den 25 oktober 2012 klockan 18.00

Följande ärenden kommer att behandlas:

  1. Förslag till nya timtaxor för miljönämndens tillsyn och kontroll

  2. Delårsrapport

  3. Antagande av detaljplan för Parksäter-Bränninge 3:4 mfl.

  4. Svar på motion om kommunal kultursatsning

  5. Anställningsstopp – eventuellt upphörande

  6. Redovisning av ej avgjorda motioner

  7. Budget 2013 för Mediacenter Jönköpings län

  8. Svar på interpellation rörande vårt dricksvatten

Program
1 av 16
Publicerad
torsdag 25 oktober 2012