NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Timtaxor

Kommunfullmäktige 25 oktober 2012

3. Förslag till nya timtaxor för miljönämndens tillsyn och kontroll.

Besök av miljönämndens ordförande Bertil Engström och miljöchef Annica Malmer.

Program
3 av 16
Publicerad
torsdag 25 oktober 2012