Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

1-2. Mötets öppnande

Kommunfullmäktige 29 februari 2024

1. Upprop och godkännande av dagordningen

2. Val av justerare

Program
2 av 6
Publicerad
fredag 01 mars 2024