Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

8-10. Avsägelse, Ej verkställda beslut, Medborgarförslag

Kommunfullmäktige 29 februari 2024

8. Avsägelse och fyllnadsval valnämnden och barn- och utbildningsnämnden

9. Rapportering av ej verkställda beslut - kvartal 4 2023

10. Medborgarförslag om att införa Habos beredskapsdag 2024

Medborgarförslag Fyllnadsval

Program
5 av 6
Publicerad
fredag 01 mars 2024