Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information

Kommunfullmäktige 29 februari 2024

Kommunfullmäktige torsdagen den 25 januari klockan 18.00 i Kammarsalen, kommunhuset

1. Upprop och godkännande av dagordningen

2. Val av justerare

3. Justering inom budgetram - elevhälsochef

4. Utdelning från Habo Energi AB

5. Reviderad bolagsordning för Netsam AB

6. Samverkansavtal om energi- och klimatrådgivning

7. Val av ombud till bolagsstämma för June Avfall och Miljö AB

8. Avsägelse och fyllnadsval valnämnden och barn- och utbildningsnämnden

9. Rapportering av ej verkställda beslut - kvartal 4 2023

10. Medborgarförslag om att införa Habos beredskapsdag 2024

Ragnwald Ahlnér

Program
1 av 6
Publicerad
fredag 01 mars 2024