Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information

Kommunfullmäktige 14 december 2023

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 14 december kl. 18.00 i Kärnekullaskolans matsal.

Följande ärenden behandlas:

01. Upprop och godkännande av dagordningen

02. Val av justerare

03. Revision av kostpolitiska programmet

04. Bilpolicy - antagande

05. Taxa för tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar

06. Svar på motion om utredning av solcellspark

07. Svar på motion om att införa dialoger och möten mellan skolelever och lokalpolitiker

08. Medborgarförslag om fler redskap och belysning till Furusjö förskola

09. Medborgarförslag om fler redskap och belysning till Furusjö förskola 2

Ragnwald Ahlnér

Program
1 av 11
Publicerad
torsdag 14 december 2023