Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 9-13

Kommunfullmäktige 25 november 2021

• Avfallstaxa 2022

• Avsägelse

• Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om försäljning av industrimark

• Medborgarförslag om naturskyddsområdet mellan Spinnet och Kråkeryd

• Medborgarförslag om att göra busshållplatsen vid vårdcentrum mer användarvänlig

Interpellation Medborgarförslag

Program
4 av 5
Publicerad
torsdag 25 november 2021