Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 5-9

Kommunfullmäktige 28 oktober 2021

VA verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten 2021

Antagande av arkivreglemente

Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag

Redovisning av ej avgjorda motioner

Förlängning av utökning av nämndemän

Ekonomisk rapport Vatten, Avlopp

Program
5 av 7
Publicerad
torsdag 28 oktober 2021