Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information

Kommunfullmäktige 28 oktober 2021

* Redovisning av granskningsrapporten Avgifter i äldreomsorgen

Besök av revisionen och Deloitte

* Ekonomisk uppföljning för tertial 2 2021 (delårsrapport)

Besök av ekonomichef Johan Bokinge och av revisionen

* VA verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten 2021

* Antagande av arkivreglemente

* Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag

* Redovisning av ej avgjorda motioner

* Förlängning av utökning av nämndemän

Ragnwald Ahlnér

Program
1 av 7
Publicerad
torsdag 28 oktober 2021