Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ekonomisk uppföljning

Kommunfullmäktige 28 oktober 2021

Ekonomisk uppföljning för tertial 2 2021 (delårsrapport)

Besök av ekonomichef Johan Bokinge och av revisionen.

Ekonomisk rapport

Program
4 av 7
Publicerad
torsdag 28 oktober 2021