NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion angående Vättern som dricksvattentäkt

Kommunfullmäktige 26 augusti 2021

Motion om skrivelse till regeringen angående Vättern som dricksvattentäkt

Ny motion

Program
6 av 7
Publicerad
torsdag 26 augusti 2021