NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Information

Kommunfullmäktige 26 augusti 2021

Följande ärenden behandlas:

Hälsocenter i Habo kommun

Samverkansavtal överförmyndarverksamheten

Förslag till budget för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län 2022

Sammanträdesplan 2022

Svar på motion om trygghetsboende nära centrum

Motion om skrivelse till regeringen angående Vättern som dricksvattentäkt

Ragnwald Ahlnér

Program
1 av 7
Publicerad
torsdag 26 augusti 2021