NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Svar på motion om trygghetsboende nära centrum

Kommunfullmäktige 26 augusti 2021

Habodemokraterna Morgan Malmborg Motionssvar Trygghet och säkerhet

Program
5 av 7
Publicerad
torsdag 26 augusti 2021