NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Intervju med Anders Almfors (L)

Kommunfullmäktige 25 februari 2021

Intervju med Anders Almfors (L) - Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

Reporter: Ragnwald Ahlnér

Ragnwald Ahlnér Intervju Anders Almfors

Program
9 av 9
Publicerad
torsdag 25 februari 2021