Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Mötets öppnande

Kommunfullmäktige 25 februari 2021

* Redovisning av granskningsrapporten Resursutnyttjande inom förskolan - Besök av kommunrevisionen och Deloitte

* Kapitaltillskott och justerade särskilda ägardirektiv och aktieägaravtal för June Avfall och Miljö AB

* Kostpolitiskt program, antagande

* Svar på motion om totalförbud mot fyrverkerier

* Val av ombud till bolagsstämma för June Avfall & Miljö AB

* Val av ordförande och två ledamöter till bolagsstyrelserna för Habo Energi AB, Habo Kraft AB och Habo Bostäder AB

* Fyllnadsval

* Motion om att stoppa besparingarna inom kostenheten

Program
2 av 9
Publicerad
torsdag 25 februari 2021